Missie

Duurzame inzetbaarheid volgens stichting DID is ‘samen op een gezonde en plezierige manier invulling geven aan je werkzame leven binnen of buiten de zelfstandige drogisterijbranche’.

Dat doen we enerzijds door werkgevers en hun medewerkers bewust te maken van het belang van persoonlijke ontwikkeling en een gezonde levensstijl en anderzijds door het verstrekken van financiële vergoedingen om oudere medewerkers minder te laten werken of bij bedrijfssluiting te begeleiden naar ander werk en om verzuim te voorkomen of te bekorten.

 

Organisatie

Stichting DID is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen, paritair bestuur. Hierin zijn werkgevers en werknemers gelijkwaardig vertegenwoordigd. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het bestuur van stichting DID bestaat op dit moment uit 3 personen, waarvan 2 vertegenwoordigers vanuit werkgeverszijde en 1 vanuit werknemerszijde.

Om ondernemers en hun medewerkers te stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die stichting DID de branche biedt, heeft de stichting per 1 februari 2015 een ambassadeur aangesteld. Deze functie is medio 2017 gewijzigd in adviseur. De adviseur coacht ondernemers in het toepassen van duurzaam personeelsbeleid en begeleiding van medewerkers in het inzetbaar blijven binnen of buiten de drogisterijbranche.

Onze partners

Stichting DID wil de ondernemers en medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche optimaal bedienen. Daarom schakelen we ook andere partijen in die ons helpen met hun producten en expertise. Bijvoorbeeld 

DOEN Logo V2_clean 

 

  James Logo -l

 

Logo _matchcare

   

   Afbeelding 2_Homepage Loopbaanplein

 

 

 

 

Bestuursleden

Adviseur DID

Contact

temp content

even geduld a.u.b.