Algemeen

Waarom is stichting DID opgericht

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) is opgericht in 2013 en is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
Lees meer

Waarom is duurzame inzetbaarheid zo belangrijk?

Als je gezond en vitaal bent, werk je efficiënter en effectiever en zorg je daarmee voor hogere omzetten....
Lees meer

Waar komt het geld van stichting DID vandaan?

Tot 2012 betaalden werkgevers en medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche mee aan de VUT-regeling...
Lees meer

Kan iedereen gebruik maken van de regelingen en activiteiten?

De regelingen en activiteiten van stichting DID zijn bedoeld voor werkgevers en medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche en hebben allemaal als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers...
Lees meer

Wat is het addertje onder het gras? Moet ik het geld later soms weer terugbetalen?

De middelen van stichting DID komen voort uit de voormalige VUT-gelden die bedoeld waren om ouderen plaats te laten maken voor jongeren en uit het zogenaamde C-fonds (onderdeel van het sociaal fonds v...
Lees meer

Hoe kom ik in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming?

Er zijn financiële vergoedingen voor werkgevers en diverse regelingen voor medewerkers. Bij ‘Diensten’ lees je welke regelingen er zijn en hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen....
Lees meer

Als ik in aanmerking kom voor een regeling, moet mijn werkgever of ikzelf dan ook nog iets betalen?

Stichting DID heeft in het reglement vastgelegd welke kosten de stichting vergoedt. In principe vergoedt stichting DID de kosten van opleidings- en begeleidingstrajecten, loonaanvullingen, etc....
Lees meer

Krijg ik rechtstreeks geld gestort?

Stichting DID kent financiële vergoedingen waarvoor werkgevers in aanmerking kunnen komen en diverse regelingen voor medewerkers....
Lees meer

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voor de meeste trajecten is een aanvraagformulier op de website te vinden. Kijk onder ‘Diensten’ en klik dan op het traject waarvoor je een aanvraag wilt doen. Staat daar geen formulier, dan kun je re...
Lees meer

Mijn werkgever wil geen tegemoetkoming vragen aan stichting DID. Kan ik zelf een aanvraag indienen?

In een aantal gevallen is dat mogelijk. Neem contact op met Jantien Meeuwsen, ambassadeur van stichting DID, om te bespreken wat er kan. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 of per mail...
Lees meer

Wat gebeurt er als het geld van stichting DID op is?

Stichting DID bestaat zo lang er financiële middelen zijn. De toegezegde financiële vergoedingen worden gedurende die tijd uitbetaald. Uiteraard gaat stichting DID hier zeer zorgvuldig mee om....
Lees meer

DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen

Wat kan de DID-ambassadeur voor mij doen?

DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen komt langs bij de zelfstandige drogisterijen in Nederland....
Lees meer

Hoe kan ik contact opnemen met de ambassadeur?

DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl....
Lees meer

Krijgt mijn werkgever te horen wat ik bespreek met de ambassadeur?

Nee, tenzij jij dat zelf wilt. Alles wat je bespreekt met de ambassadeur is vertrouwelijk en blijft dat ook....
Lees meer

Is een gesprek met de ambassadeur verplicht voor medewerkers en werkgevers?

Een gesprek met DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen is niet verplicht, maar wél handig....
Lees meer

Loopbaanpleindrogisterijen.nl

Wat vind ik op de website www.loopbaanpleindrogisterijen.nl?

De website www.loopbaanpleindrogisterijen.nl is 24 uur per dag geopend en heeft je veel te bieden....
Lees meer

Wat kan ik www.loopbaanpleindrogisterijen.nl betekenen voor mij?

Het digitale Loopbaanplein Drogisterijen helpt je verder in je werk en je ontwikkeling. Op de website draait het om jou: je ervaring en je opleiding, maar vooral ook om je talenten en je mogelijkheden...
Lees meer

Is alles wat ik op de website vind gratis?

Ja, de website is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van de zelfstandige drogisterijbranche zodat je op een makkelijke manier aan je persoonlijke ontwikkeling – en daarmee aan je duurzame inzetbaarh...
Lees meer

Ik moet inloggen op de website. Waarom is dat? En wat gebeurt er met mijn gegevens?

Je eigen account is in feite je eigen mapje, of met een mooi woord: E-portfolio....
Lees meer

Kan ik mijn werkgever vertellen dat ik aan de slag ben met www.loopbaanpleindrogisterijen.nl?

Dat is aan jou.Je werkgever vindt het vaak juist positief dat je aan je eigen duurzame inzetbaarheid werkt. Daar heeft hij / zij ook voordeel van!...
Lees meer

Minder Werken Regeling

Wat is de Minder Werken Regeling?

De Minder Werken Regeling is bedoeld voor medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche die willen gaan afbouwen richting hun pensioen....
Lees meer

Wanneer kan ik gebruik maken van de Minder Werken Regeling?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling....
Lees meer

Met wie kan ik eens vrijblijvend praten over de Minder Werken Regeling?

DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen vertelt jou (en je werkgever) graag meer over de regelingen van stichting DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@...
Lees meer

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je werkgever moet een aanvraagformulier indienen bij stichting DID. Daarna wordt beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat zo is, krijgt je werkgever bericht....
Lees meer

Werk naar Werk Begeleidingstraject

Wanneer kan ik gebruik maken van een Werk naar Werk Begeleidingstraject?

Als je 5 jaar of langer bij een zelfstandige drogisterij werkt en de winkel waarin je werkt gaat (noodgedwongen) sluiten, kun je tot uiterlijk 6 maanden na sluiting van de winkel in aanmerking komen v...
Lees meer

Wat houdt een Werk naar Werk Begeleidingstraject in?

Een Werk naar Werk Begeleidingstraject houdt in dat je wordt geholpen om weer aan het werk te komen. Bijvoorbeeld door (om)scholing, outplacement, sollicitatietraining of andere begeleiding die jou he...
Lees meer

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

De belangrijkste voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een Werk naar Werk Begeleidingstraject zijn:...
Lees meer

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je werkgever of jijzelf moet een aanvraagformulier indienen bij stichting DID. Daarna wordt beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat zo is, krijg je bericht....
Lees meer

Onze drogisterijwinkel is al gesloten. Kom ik dan toch nog in aanmerking?

Je kunt tot uiterlijk 6 maanden na sluiting van de winkel een aanvraag indienen voor een Werk naar Werk Begeleidingstraject. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik <a href="/home/dienste...
Lees meer

Mijn werkgever kan/ wil de aanvraag voor een Werk naar Werk Begeleidingstraject niet doen.

Ja, dat kan. Neem in dat geval contact op met Jantien Meeuwsen, ambassadeur van DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl. Zij helpt...
Lees meer

Met wie kan ik eens vrijblijvend praten over een Werk naar Werk Begeleidingstraject?

DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen vertelt jou (en je werkgever) graag meer over de regelingen van stichting DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@...
Lees meer

Ik ben te laat met de aanvraag. Wat nu?

Neem contact op met Jantien Meeuwsen, ambassadeur van DID. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06 – 41 78 84 94 of per mail via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl....
Lees meer

Vergoeding van verzuimoplossingen

Welke verzuimoplossingen vergoedt stichting DID?

Stichting DID vergoedt interventies die (langdurig) verzuim verkorten of voorkomen....
Lees meer

Spoor 2 re-integratie (ander werk na arbeidsongeschiktheid)

Wat is een Spoor 2 re-integratie traject?

Als je ziek bent en je kunt niet meer terugkeren in je eigen werk of het bedrijf waar je werkt, dan kan het uitkomst bieden om te zoeken naar een werkplek bij een andere werkgever....
Lees meer

Hoe gaat een Spoor 2 re-integratietraject in zijn werk?

Meestal schakelt je werkgever zijn of haar arbodienst in om jou en je werkgever te begeleiden bij een Spoor 2 traject. De arbodienst heeft daarvoor specialisten in dienst of werkt met partners die de...
Lees meer

Is er een financiële vergoeding mogelijk voor een Spoor 2 traject?

De kosten van een Spoor 2 re-integratietraject bedragen gemiddeld zo’n € 5.000,--. Deze kosten komen meestal volledig voor rekening van de werkgever....
Lees meer

Hoe kom ik in aanmerking voor vergoeding?

Je werkgever kan in aanmerking komen voor een vergoeding. Hij of zij kan hiervoor contact opnemen met Jantien Meeuwsen, ambassadeur van stichting DID. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 9...
Lees meer

Loonaanvulling WIA

Wat is WIA?

De WIA staat voor ‘wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’ en is de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Het uitgangspunt bij de WIA is hoeveel iemand kan blijven werk...
Lees meer

Ik ben 2 jaar of langer arbeidsongeschikt. Wat betekent dat financieel voor mij en mijn werkgever?

In de cao Drogisterijbranche zijn er afspraken gemaakt voor het geval een medewerker niet (volledig) binnen twee jaar herstelt. Je werkgever moet dan van het 3e tot en met 5e jaar arbeidsongeschikthei...
Lees meer

Is er een financiële vergoeding mogelijk voor de loonaanvulling WIA?

Ja, stichting DID kan – onder voorwaarden – de loonaanvulling betalen. Deze aanvulling wordt uitgekeerd aan de werkgever. De werkgever moet hiervoor een aanvraag indienen. Klik <a href="https://acc...
Lees meer

Wanneer komt mijn werkgever in aanmerking voor een vergoeding?

Je werkgever kan contact opnemen met Jantien Meeuwsen, ambassadeur van stichting DID, om de voorwaarden te bespreken. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 of per mail via <a href="ma...
Lees meer

Slachtofferhulp bij overvallen, geweld of traumatische ervaringen

Wanneer kan ik gebruik maken van slachtofferhulp via stichting D.O.E.N?

Als je te maken hebt gehad met een overval, bedreiging of andere vorm van geweld – thuis of op het werk – kun je daar nog lang last van hebben....
Lees meer

Hoe kan ik in aanmerking komen voor slachtofferhulp?

Neem contact op met stichting D.O.E.N. via telefoonnummer 088 - 515 07 00. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar....
Lees meer

Wat voor slachtofferhulp biedt stichting D.O.E.N?

Bij calamiteiten is er binnen 1 – 2 uur een hulpverlenen van stichting D.O.E.N ter plaatse om directe opvang te bieden. Daarnaast verzorgt stichting D.O.E.N nazorgtrajecten en trainingen. Kijk voor ui...
Lees meer

Is de slachtofferhulp gratis?

Ja, stichting DID betaalt de kosten van stichting D.O.E.N. Je hoeft hier verder niets aan te doen. D.O.E.N. beschikt over een lijst met zelfstandige drogisterijen en weet dus of je in aanmerking komt...
Lees meer

Regeling Continuïteit Bedrijfsvoering

Waarom is er een doktersverklaring nodig om gebruik te kunnen maken van de regeling?

Ook een ondernemer kan langdurig ziek worden of om persoonlijke redenen niet in staat zijn om de winkel te runnen....
Lees meer

Ik ben langer dan 6 maanden afwezig. Wat dan?

Stichting DID vergoedt maximaal 6 maanden de bruto loonkosten van een vervanger. Daarna komen de kosten volledig voor rekening van de ondernemer....
Lees meer

Ik wil een sabbatical nemen. Kan ik dan ook gebruik maken van de regeling?

De regeling Continuïteit Bedrijfsvoering geldt alleen voor ondernemers in ‘nood’: ondernemers die langdurig ziek zijn of om persoonlijke redenen langere tijd niet in staat zijn om de winkel te draaien...
Lees meer

Komt mijn vervanger in dienst van stichting DID?

Nee, je maakt als ondernemer zelf de afspraken met de vervanger, net zoals je met je medewerkers doet....
Lees meer

Hoe werkt de DID-pool?

Momenteel onderzoekt stichting DID de mogelijkheden om hiervoor een pool van (ex-)ondernemers en bedrijfsleiders op te zetten om vraag naar en aanbod van tijdelijke vervangers bij elkaar te brengen. B...
Lees meer

Ben ik verplicht om een vervanger uit de DID-pool in te huren?

Nee, dat is niet verplicht. Stichting DID wil met de opzet van een pool van (ex-)ondernemers en bedrijfsleiders ondernemers een helpende hand bieden, zodat zij op een makkelijke en snelle manier aan k...
Lees meer

Wat moet ik doen als ik de vervanger niet goed vind?

Je bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van een vervanger....
Lees meer

Andere vraag?

Andere vraag?

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met stichting DID of met onze ambas...
Lees meer
temp content

even geduld a.u.b.