Welkom bij Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (kortweg DID)!

DID is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisatie Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en de werknemersorganisatie CNV Vakmensen.

DID heeft als doel ervoor te zorgen dat medewerkers in de zelfstandige drogisterijbranche op een plezierige en gezonde manier aan het werk kunnen blijven tot aan hun pensioen – binnen of buiten de branche. Financiële tegemoetkomingen zorgen ervoor dat werkgevers de kosten daarvan niet alleen hoeven te dragen.

 

Activiteiten
• DID-ambassadeur Jantien Meeuwsen 
Coaching van ondernemers in het toepassen van duurzaam   personeelsbeleid en begeleiding van medewerkers in het inzetbaar blijven binnen of buiten de drogisterijbranche
• Website www.loopbaanpleindrogisterijen.nl
Internetsite voor medewerkers: ontdek je talenten, ontwikkel jezelf en werk aan de toekomst! Inclusief CV-creator, vacaturebank, beroepentest, etc.
• Directe Opvang en Nazorg
Bij overal of traumatische ervaring 24 uur per dag via D.O.e.N. (telefoonnummer 088 - 515 07 00)

 

Financiële vergoedingen
• Minder Werken Regeling
Vergoedingen om minder werken voor 64-plussers mogelijk te maken, waardoor hun waardevolle kennis behouden blijft.
• Werk-naar-Werk Begeleiding
Hulp en financiële steun bij loopbaanbegeleiding bij (gedwongen) bedrijfssluiting en/of reorganisatie.
• Verzuimoplossingen
Hulp en financiële steun bij het voorkomen of verkorten van verzuim.
• Loonaanvullingen WIA uitkering

 

De middelen van stichting DID komen uit de voormalige VUT-gelden die tot 2012 zijn opgebracht door werkgevers en werknemers in de zelfstandige drogisterijbranche en die nu weer ten goede komen aan de branche én vanuit het voormalig C-fonds (onderdeel van het Sociaal Fonds Drogisterijen).

Filmpje!

Is jouw team future proof?

DID is van de branche, voor de branche

temp content

even geduld a.u.b.